Náš tým

Boris Mochnáč
Managing Partner
E-mail: mochnac@finespa.cz

Petra Konvičková
Project Manager
E-mail: konvickova@finespa.cz
Argos Consulting Network
Náš tým na zahraničních kancelářích Argos Consulting Network

 

Vystudoval obor Správa a řízení podniků na Ekonomické fakultě Universidad Complutense a UNED v Madridu.

Jeho profesní kariéra v oblasti zahraničního obchodu začíná ve španělských společnostech, pro které zajišťoval dovoz hutnických výrobků a distribuci výrobků pro průmyslové projekty ve Španělsku. Následně zajišťoval pro španělské firmy výrobu v zemích střední a východní Evropy. Spolupodílel se na zavedení španělských firem na českém a slovenském trhu a tak se postupně zaměřil na internacionalizaci podniků. V roce 2001 spolupracoval na projektu zavedení značky ZARA (skupina Inditex) v České republice. 

V roce 2004 zakládá spolu se španělskými společníky konzultační společnost Finespa CZ, s.r.o. a stává se jejím ředitelem, kterým je dodnes. Od roku 2012 je rovněž předsedou představenstva španělské společnoti Argos Consulting Network, S.L., ktera provozuje síť poradenských firem v oblasti zahraničního obchodu ve 27 zemích světa. 

V rámci činnosti společnosti Finespa CZ se přímo účastní na realizaci projektů jakými jsou např. projekty obchodního uvedení na trh, internacionalizace podniků, zavedení firem v různých sektorech, jako je víno, potraviny, automobilový průmysl, nábytek, móda, reality atd. Pracoval na vyhledání strategických partnerů pro klienty z průmyslového sektoru, řídil a zajišťoval přímé investice různých španělských firem z automobilového průmyslu v České republice a na Slovensku. Organizoval obchodní a institucionální mise jak pro české, tak španělské klienty.

V letech realitního boomu řídil projekty na klíč pro zahraniční investory, koordinoval nákup, financování, rekonstrukci a následný prodej nemovitostních projektů. 

Je homologovaným konzultantem pro ADER (Rozvojová agentura španělské oblasti La Rioja) a delegátem AREX pro Českou a Slovenskou republiku (Rozvojová agentura španělské oblasti Aragón). 

Jeho mateřským jazykem je slovenština, mluví česky, španělsky, anglicky a rusky.

Vystudovala VŠE Praha, obor Mezinárodních vztahů.

Po ukončení studií se její pracovní zkušenosti rozvíjeli v agentuře CzechTrade, kde nastoupila nejdříve na pozici oblastního managera pro Latinskou Ameriku. V letech 1998 - 2006 pracovala jako ředitelka kanceláře CzechTrade v Madridu, což ji umožnilo získat rozsáhlé zkušenosti a znalosti v oblasti vzájemné obchodní výměny mezi Španělskem a Českou republikou.  Kromě toho poznala četné instituce, firmy a sektory, pro které ve Španělsku v rámci aktivit CzechTrade pracovala.

Od roku 2006 vykonává ve společnosti Finespa CZ funkci Projektový Manager, má na starosti řízení projektů internacinalizace a propagace zahraničního obchodu.

Mluví česky (mateřský jazyk), španělsky (úroveň C2), německy (úroveň B1), anglicky (úroveň B1) a rusky (úroveň A2).