PŘÍMÉ ZAHRANIČNÍ INVESTICE


Finespa CZ realizuje poradenskou činnost pro společnosti při jejich zahraničních investicích a strategických plánech pro expanzi na zahraniční trhy, s cílem dosažení optimalizace finančních, operačních a fiskálních nákladů. 

Finespa CZ je velmi aktivní při intervencích, zprostředkování a účasti na vyhledání společníků, vytváření aliancí, fúzí a koupi firem. FINESPA CZ také pomáhá při zakládání společností, ať už obchodních nebo průmyslových.

Nejvýznamnější služby v této oblasti jsou: