Služby v oblasti poradenství pro přímé zahraniční investice

 

Podrobný průzkum trhu umožňuje snadno se na něm zorientovat a identifikovat hrozby a příležitosti, které se na něm objevují. Dále průzkum trhu identifikuje nejvýznamnější hráče na trhu a popis jejich aktuální situace.

Na příslušném trhu nalezneme a kontaktujeme jménem klienta fyzické či právnické osoby vybrané na základě požadavků klienta. Zanalyzujeme navázané kontakty a zhotovíme podrobnou zprávu. Po schválení klientem, předložíme vybranému potenciálnímu partnerovi návrh na strategickou spolupráci.  

Obvykle je nutné, aby se klient několikrát osobně sešel s potenciálními strategickými partnery, v některých případech i oni cestují do sídla klienta. Tato služba zahrnuje přípravu jednání, programu schůzek, doprovod i zajištění logistiky.

Dodání roční uzávěrky, překlady, finančních analýz a zpracování dalších dat na vyžádání klienta, týkajících se jeho potenciálních strategických partnerů. 

Po nalezení strategického partnera dochází k vyjednávání ohledně formy kapitálového vstupu, částečného či celého odkupu firmy, fúze, vytvoření nového podniku atd. Pro rozhodování v této oblasti je nutné provést několik kroků:

 • Poradenství o daňových výhodách, dotacích a dalších případných podporách
 • Daňové poradenství
 • Výběr nejvhodnější formy pro kapitálový vstup
 • Informace o stavu firmy a její ohodnocení (Due Dilligence atd.)

Vyhledání a kontakt s potenciálními finančními investory, jak soukromými, tak institucionálními, s cílem předložení návrhu na investici do konkrétního projektu.

 • Ostatní služby podle potřeb klientů
  • Založení firmy či pobočky
  • Vyhledání, předvýběr a kontraktace lidských zdrojů
  • Vyhledání sídla, obchodních či výrobních prostor
  • Další služby podle zadání klienta