Služby v oblasti nemovitostí

 

Pro klienty vyhledáváme na základě jejich poptávky vhodné nemovitosti ke koupi jednak pro developerské projekty, jednak pro koupi k vlastnímu užívání a to na trzích v ČR, SR a Španělska. Ve Španělsku se zabýváme převážně tzv. druhým bydlením.

Pro klienty připravíme program návštěv vybraných nemovitosí, zajistíme veškerou logistiku a doprovodíme při prohlídkách nemovitostí jako tlumočníci a poradci. 

Klientům poskytujeme ve spolupráci s daňovými a účetními odborníky daňově poradenství v souvislosti s koupí nemovitostí, nebo investic do developerských projektů. V případě koupě na právnickou osobu zajistíme založení španělské společnosti případně otevření pobočky ve Španělsku zahraniční společnosti. 

Zajistíme přípravu a kontrolu veškeré potřebné dokumentace a dokladů, jako je např. zajištění identifikačního čísla cizince pro FÚ ve Španělsku, kontrolu smluv, věcných břemen, výpisu a zápisu do katastru nemvoitostí atd. Zkoordinujeme práci právníků, finančníc a daňových poradců a zajistíme podpisy smluv a tlumočení před notářem. Přeložíme veškerou podepsanou dokumentaci.

Poradíme jak nejlépe kupovanou nemovitost financovat, založíme potřebný bankovní účet pro fyzickou nebo právnickou osobu. Pomůžeme při přípravě dokumentace pro žádost o hypotéku nebo refinancování projektu a zajistíme potřebné překlady a ověření dokumentace. Ve Španělsku spolupracujeme s bankami, které poskytují hypotéky cizincům pro nákup nemovitostí, zajistíme výhodnější podmínky financování.