Služby v oblasti zahraničního obchodu

 

Vhodné pro firmy, které nemají na daném trhu vytvořenu obchodní strukturu. Nabízíme získání veškerých informací potřebných pro bezpečný a co možná nejúspěšnější vstup na trh. Pomáháme rovněž s prezentací produktů či služeb na daném trhu a doprovázíme Klienty na jednání s potenciálními partnery.

Identifikace a kontaktování vhodných potenciálních obchodních partnerů pro Klienta v souladu se zadaným profilem. Prezentace produktů a služeb Klienta a vyjednávání obchodních podmínek. Organizace obchodní cesty a doprovod při jednáních s potenciálními partnery.

Tato služba je určena zejména pro instituce, obchodní komory a asociace, které organizují mise svých členských firem na zahraniční trhy. Zajistíme setkání s potenciálními obchodními partnery podle zadaných profilů, včetně logistiky, zajištění tlumočníků apod.

Tuto službu využívají zejména španělské veletrhy, které takto získávají odborné návštěvníky z našich trhů. Zajišťujeme pozvání odborných návštěvníků podle zadaného profilu, logistiku i doprovod celé delegace na veletrh.

Identifikace a kontakt s potenciálními dodavateli. Celkové řízení nákupního oddělení na trzích kde působíme v rámci naší sítě. Zajištění subdodávek produktů od místních dodavatelů.

Poskytování služeb virtuální kanceláře, poštovní adresy nebo sídla společnosti pro dočasné či stále pobočky firem, odběr pošty, vyřizování hovorů, návštěv, předávání materiálů a informací, poskytování zasedací místnosti, back office atd.

Tato služba je určena firmám i institucím, s cílem maximalizovat efektivnost účasti na konkrétním veletrhu: kontakt s potenciálními klienty či společníky ještě před veletrhem, realizace schůzek a souběžných akcí atd. Naše firma je rovněž obchodním zástupcem pro Španělsko tradiční české výstavní společnosti Veletrhy Brno (BVV). 

Jde o kampaně, realizované např. pro Vinařské regulační rady formou prezentací a ochutnávek, uvedení nových značek či obchodů na trh, módní přehlídky apod.

Služba zvláště vhodná pro prezentaci potravin a nápojů, která se realizuje ve spolupráci s obchodními řetězci či specializovanými obchody. Zajišťujeme celé zajištění a koordinaci projektu se spolupracujícími obchody.

Organizace a správa dočasného i stálého showroomu, ve kterém mají společnosti možnost vystavit své produkty, přičemž zajistíme pozvání potenciálních nákupčích, představení produktů, vyplnění objednávek apod. Tato služba je zvláště vhodná pro módní výrobky, ale i pro další zboží, které potřebuje být fyzicky vystaveno.

Poskytují orientaci na trhu a identifikaci příležitostí a hrozeb, které se na něm vyskytují. Součástí každého průzkumu je také seznam nejvýznamnějších firem na trhu a potenciálních klientů či obchodních partnerů.

Pro firmy, které mají zájem o vstup na více trhů najednou, či postupně, připravíme projekt pro dosažení daného cíle. Pracujeme jako externí vývozní oddělení, které koordinuje veškeré aktivity týkající se internacionalizace a zahraničního obchodu. Tímto způsobem může firma prostřednictvím jednoho partnera ovládat různé trhy, což představuje významné úspory nákladů na cesty, telefonní hovory, řízení apod.

Pro firmy, jejichž cílem je vstup na konkrétní trh, ať už obchodní či výrobní, nabízíme pomoc při vyhledání vhodných obchodních a průmyslových prostor, kanceláří, hal, pozemků apod. Kromě toho pomáháme při vyjednávání podmínek pronájmu či nákupu, kontrolujeme příslušné smlouvy a v případě potřeby pomůžeme i s vybavením prostor vším nezbytným pro zahájení činnosti.

Zajišťujeme překlady všech druhů dokumentů, včetně oficiálních (společenské smlouvy, plné moci, smlouvy apod.). Poskytujeme doprovod pro tlumočení a poradenství na schůzkách Klienta.

Při zavedení firem na novém trhu dochází často k přesunům řídících pracovníků z mateřského podniku do nové pobočky v zahraničí. Pomáháme s koordinací stěhování zaměstnanců, vyhledáním ubytování, škol pro jejich děti, lékařské péče a všeho, co potřebují pro začátek života v nové destinaci.

Identifikace příležitostí na trhu, sledování veřejných i soukromých tendrů, pomoc při přípravě a předkládání potřebné dokumentace.

Potřeby každého Klienta jsou jiné, a proto se FINESPA přizpůsobuje požadavkům konkrétního Klienta a připravuje individuální projekty na klíč.