Poradenství při nákupu a prodeji nemovitostí či realitních projektů Finespa CZ poskytuje poradenské služby v oblasti investic do nemovitostí, a to především ve Španělsku, České Republice a Slovenské republice. Pro dosažení co nejvyšší informovanosti o trhu nemovitostí v daném regionu, využíváme síť partnerských firem, které působí na území výše zmiňovaných států a mají odpovídající znalosti daných trhů. Naši aktuální nabídku nemovitostí naleznete zde: www.hacienda-estates.com

Toto jsou naše nejvýznamnější služby:
Vyhledání, výběr a prezentace nemovitostí či realitních projektů na základě požadavků klienta
Příprava návštěv a doprovod při prohlídkách nemovitostí
Poradenství v daňových a právních otázkách souvisejících s nákupem a prodejem nemovitostí
Koordinace formálních a zákonných aspektů transakcí
Finanční poradenství, zakládání bankovních účtů, refinancování, zajištění hypoték
Řízení realitních a developerských projektů (Project Management)
Správa nemovitostí (Property Management)
Vyhledání, výběr a prezentace nemovitostí či realitních projektů na základě požadavků klienta:
Pro klienty vyhledáváme na základě jejich poptávky vhodné nemovitosti ke koupi jednak pro developerské projekty, jednak pro koupi k vlastnímu užívání a to na trzích v ČR, SR a Španělska. Ve Španělsku se zabýváme převážně tzv. druhým bydlením.


Příprava návštěv a doprovod při prohlídkách nemovitostí:
Pro klienty připravíme program návštěv vybraných nemovitosí, zajistíme veškerou logistiku a doprovodíme při prohlídkách nemovitostí jako tlumočníci a poradci.


Poradenství v daňových a právních otázkách souvisejících s nákupem a prodejem nemovitostí:
Klientům poskytujeme ve spolupráci s daňovými a účetními odborníky daňově poradenství v souvislosti s koupí nemovitostí, nebo investic do developerských projektů. V případě koupě na právnickou osobu zajistíme založení španělské společnosti případně otevření pobočky ve Španělsku zahraniční společnosti.


Koordinace formálních a zákonných aspektů transakcí:
Zajistíme přípravu a kontrolu veškeré potřebné dokumentace a dokladů, jako je např. zajištění identifikačního čísla cizince pro FÚ ve Španělsku, kontrolu smluv, věcných břemen, výpisu a zápisu do katastru nemvoitostí atd. Zkoordinujeme práci právníků, finančníc a daňových poradců a zajistíme podpisy smluv a tlumočení před notářem. Přeložíme veškerou podepsanou dokumentaci.


Finanční poradentsví, zakládání bankovních účtů, refinancování, zajištění hypoték:
Poradíme jak nejlépe kupovanou nemovitost financovat, založíme potřebný bankovní účet pro fyzickou nebo právnickou osobu. Pomůžeme při přípravě dokumentace pro žádost o hypotéku nebo refinancování projektu a zajistíme potřebné překlady a ověření dokumentace. Ve Španělsku spolupracujeme s bankami, které poskytují hypotéky cizincům pro nákup nemovitostí, zajistíme výhodnější podmínky financování.