Vyhledání možnosti výroby produktů firmy v ČR pro španělskou nábytkářskou firmu. Vyhledání strategických partnerů v ČR a možnosti vytvoření joint venture.
Španělská firma vyrábějící plastové díly pro automobily: Obchodní cesta za účelem zhodnocení průmyslových zón určených k přímé investici. Vyhledání průmyslových zón a organizace harmonogramu cesty.
Španělská firma vyrábějící lisované díly: Vyhledání strategických partnerů na slovenském trhu.
Španělský developer bioplynové statice: Vyjednávání úvěru od České exportní banky pro nákup české technologie bioplynových stanic. Příprava podkladů, překlady, koordinace vyjednávání s bankou.
Studie o českém trhu dřevěných dveří, průzkum podmínek a nabídek logistických zón.
Španělský výrobce listových pružin pro nákladní automobily: Vyhledání strategických partnerů, vyjednávání při akvizici české firmy, zajištění příslušných due diligence, ohodnocení firmy atd.
Založení firmy, vyhledání průmyslové haly, nábor pracovníků a příprava rozběhu výroby pro španělského výrobce lisovaných dílů na Slovensku.
Zpracování velmi detailní a rozsáhlé studie o španělském trhu a legislativě v oboru sázek a loterií pro českou firmou jako podklad pro rozhodování o akviziích či strategických partnerstvích.
Analýza investičních pobídek v jednotlivých španělských autonomních oblastech pro implantaci distribučního centra českého výrobce koupelnového nábytku.
Vyjednávání se španělskými hotelovými řetězci ohledně investice do hotelového projektu ve Zlíně.
Asistence, revize smluv a další konzultační služby pro českého klienta při nákupu letadla ve Španělsku.
Poradenství pro investora z ČR ohledně založení restaurace v Madridu.