Finespa CZ realizuje poradenskou činnost pro společnosti při jejich zahraničních investicích a strategických plánech pro expanzi na zahraniční trhy, s cílem dosažení optimalizace finančních, operačních a fiskálních nákladů.

Finespa CZ je velmi aktivní při intervencích, zprostředkování a účasti na vyhledání společníků, vytváření aliancí, fúzí a koupi firem. FINESPA CZ také pomáhá při zakládání společností, ať už obchodních nebo průmyslových.

Nejvýznamnější služby v této oblasti jsou:
Průzkum trhu
Identifikace a vyhledání strategických společníků
Příprava schůzek s potenciálními společníky
Příprava, vyhotovení a překlad dokumentace týkající se strategických společníků
Poradenství během procesu nákupu, prodeje, fúze či vytvoření joint-venture
Vyhledání finančních investorů
Ostatní služby
Průzkum trhu
Podrobný průzkum trhu umožňuje snadno se na něm zorientovat a identifikovat hrozby a příležitosti, které se na něm objevují. Dále průzkum trhu identifikuje nejvýznamnější hráče na trhu a popis jejich aktuální situace.


Identifikace a vyhledání strategických partnerů
Na příslušném trhu nalezneme a kontaktujeme jménem klienta fyzické či právnické osoby vybrané na základě požadavků klienta. Zanalyzujeme navázané kontakty a zhotovíme podrobnou zprávu. Po schválení klientem, předložíme vybranému potenciálnímu partnerovi návrh na strategickou spolupráci.


Příprava a organizace programu schůzek s potenciálními partnery
Obvykle je nutné, aby se klient několikrát osobně sešel s potenciálními strategickými partnery, v některých případech i oni cestují do sídla klienta. Tato služba zahrnuje přípravu jednání, programu schůzek, doprovod i zajištění logistiky


Příprava, zpracování a překlad dokumentace týkající se strategických partnerů
Dodání roční uzávěrky, překlady, finančních analýz a zpracování dalších dat na vyžádání klienta, týkajících se jeho potenciálních strategických partnerů.


Poradenství během procesu nákupu, prodeje, fúze či vytváření joint-venture
Po nalezení strategického partnera dochází k vyjednávání ohledně formy kapitálového vstupu, částečného či celého odkupu firmy, fúze, vytvoření nového podniku atd. Pro rozhodování v této oblasti je nutné provést několik kroků:
- Poradenství o daňových výhodách, dotacích a dalších případných podporách
- Daňové poradenství
- Výběr nejvhodnější formy pro kapitálový vstup
- Informace o stavu firmy a její ohodnocení (Due Dilligence atd.)


Vyhledání finančních investorů
Vyhledání a kontakt s potenciálními finančními investory, jak soukromými, tak institucionálními, s cílem předložení návrhu na investici do konkrétního projektu.


Ostatní služby podle potřeb klientů
- Založení firmy či pobočky
- Vyhledání, předvýběr a kontraktace lidských zdrojů
- Vyhledání sídla, obchodních či výrobních prostor
- Další služby podle zadání klienta