Finespa CZ nabízí poradenství v oblasti franchisingu a zprostředkování franchisových systémů směrem ze zahraničí, zejména ze Španělska, do České a Slovenské republiky i naopak.

Pro franchisové sítě vyhledáváme vhodné franchisanty a master-franchisanty a poskytujeme pomoc při etablování a dalším rozvoji systému na daném trhu. Při těchto aktivitách spolupracujeme s renomovanými odborníky v oboru na jednotlivých trzích, asociacemi franchisingu a dalšími významnými hráči potřebnými pro dosažení úspěchu jednotlivých projektů

Pomáháme franchisovým systémům při vývoji, realizaci a zdokonalování jejich konceptu. Při přípravě expanze do zahraničí zajišťujeme, aby nabídka franchisingu byla dle mezinárodních požadavků.

Pro české a slovenské franchisové systémy expandující do zahraničí formou franchisy nebo master-franchisy nabízíme:


Aktivní vyhledávání a oslovení potenciálních zájemců
Odborné posouzení a výběr nejvhodnějších kandidátů
Organizaci a doprovod potenciálních zájemců při návštěvách franchisových konceptů
Přípravu kandidátů na uzavření franchisové smlouvy
Podporu při vybudování systémové centrály a sítě franchisantů
Podporu při zdokonalování nebo vytváření franchisových konceptů
Implementaci franchisové dokumentace
Vyhledávání a školení managementu

V posledním roce Finespa CZ úspěšně etablovala následující španělské koncepty na českém a slovenském trhu:

Butikové rychločistírny Pressto


Kosmetické salony na depilaci a ošetření pleti No + Vello


V současné době nabízíme nové franchisové koncepty, které hledají investory na českém a slovenském trhu: Kadeřnické salóny Marco Aldany


Restaurace se španělskými specialitami La Andaluza