Naší hlavní činností je komplexní poradenství a řízení projektů v oblasti zahraničního obchodu. Spolupracujeme s různými institucemi pro podporu zahraničního obchodu a internacionalizaci firem, jako jsou obchodní komory, regionální rozvojové agentury apod.

Kromě uvedených institucí jsou našimi klienty malé a střední firmy, podnikatelské asociace, marketingové agentury a jiné konzultační společnosti, které hledají odborníky na cílové teritorium. Naše zaměření je vícesektorové, s vysokou znalostí obchodních zvyklostí na daném trhu. Mezi naše nejvýznamnější služby patří:

Obchodní uvedení na trh
Vyhledání dovozců, distributorů či obchodních zástupců
Organizace obchodních přímých misí
Zajištění návštěvy dovozců a odborných návštěvníků pro veletrhy a prezentační akce
Nákupní centrála a vyhledání dodavatelů
Služby virtuální kanceláře
Příprava účasti na veletrzích či výstavách
Organizace prezentací, uvedení produktů/služeb na trh či jiných promočních akcí
Podpora v prodejních místech
Provoz showroomu
Průzkumy a studie trhu
Řízení a koordinace projektů pro internacionalizaci podniků
Realitní služby, vyhledání sídla, obchodních prostor
Překlady a doprovod na jednání
Realokační služby pro pracovníky vyslané firmou do zahraničí
Pomoc při účasti na zahraničních veřejných soutěžích
Další služby podle potřeb klienta
Obchodní uvedení na trh
Vhodné pro firmy, které nemají na daném trhu vytvořenu obchodní strukturu. Nabízíme získání veškerých informací potřebných pro bezpečný a co možná nejúspěšnější vstup na trh. Pomáháme rovněž s prezentací produktů či služeb na daném trhu a doprovázíme Klienty na jednání s potenciálními partnery.


Vyhledání dovozců, distributorů či obchodních zástupců
Identifikace a kontaktování vhodných potenciálních obchodních partnerů pro Klienta v souladu se zadaným profilem. Prezentace produktů a služeb Klienta a vyjednávání obchodních podmínek. Organizace obchodní cesty a doprovod při jednáních s potenciálními partnery.


Organizace obchodních přímých misí
Tato služba je určena zejména pro instituce, obchodní komory a asociace, které organizují mise svých členských firem na zahraniční trhy. Zajistíme setkání s potenciálními obchodními partnery podle zadaných profilů, včetně logistiky, zajištění tlumočníků apod.


Zajištění návštěvy dovozců a odborných návštěvníků pro veletrhy a prezentační akce
Tuto službu využívají zejména španělské veletrhy, které takto získávají odborné návštěvníky z našich trhů. Zajišťujeme pozvání odborných návštěvníků podle zadaného profilu, logistiku i doprovod celé delegace na veletrh.


Nákupní centrála a vyhledání dodavatelů
Identifikace a kontakt s potenciálními dodavateli. Celkové řízení nákupního oddělení na trzích kde působíme v rámci naší sítě. Zajištění subdodávek produktů od místních dodavatelů.


Služby virtuální kanceláře
Poskytování služeb virtuální kanceláře, poštovní adresy nebo sídla společnosti pro dočasné či stále pobočky firem, odběr pošty, vyřizování hovorů, návštěv, předávání materiálů a informací, poskytování zasedací místnosti, back office atd.


Příprava účasti na veletrzích či výstavách
Tato služba je určena firmám i institucím, s cílem maximalizovat efektivnost účasti na konkrétním veletrhu: kontakt s potenciálními klienty či společníky ještě před veletrhem, realizace schůzek a souběžných akcí atd. Naše firma je rovněž obchodním zástupcem pro Španělsko tradiční české výstavní společnosti Veletrhy Brno (BVV) .


Organizace prezentací, uvedení produktů/služeb na trh či jiných promočních akcí
Jde o kampaně, realizované např. pro Vinařské regulační rady formou prezentací a ochutnávek, uvedení nových značek či obchodů na trh, módní přehlídky apod.


Podpora v prodejních místech
Služba zvláště vhodná pro prezentaci potravin a nápojů, která se realizuje ve spolupráci s obchodními řetězci či specializovanými obchody. Zajišťujeme celé zajištění a koordinaci projektu se spolupracujícími obchody.


Provoz showroomu
Organizace a správa dočasného i stálého showroomu, ve kterém mají společnosti možnost vystavit své produkty, přičemž zajistíme pozvání potenciálních nákupčích, představení produktů, vyplnění objednávek apod. Tato služba je zvláště vhodná pro módní výrobky, ale i pro další zboží, které potřebuje být fyzicky vystaveno.


Průzkumy a studie trhu
Poskytují orientaci na trhu a identifikaci příležitostí a hrozeb, které se na něm vyskytují. Součástí každého průzkumu je také seznam nejvýznamnějších firem na trhu a potenciálních klientů či obchodních partnerů.


Řízení a koordinace projektů pro internacionalizaci podniků
Pro firmy, které mají zájem o vstup na více trhů najednou, či postupně, připravíme projekt pro dosažení daného cíle. Pracujeme jako externí vývozní oddělení, které koordinuje veškeré aktivity týkající se internacionalizace a zahraničního obchodu. Tímto způsobem může firma prostřednictvím jednoho partnera ovládat různé trhy, což představuje významné úspory nákladů na cesty, telefonní hovory, řízení apod.


Realitní služby, vyhledání sídla, obchodních prostor
Pro firmy, jejichž cílem je vstup na konkrétní trh, ať už obchodní či výrobní, nabízíme pomoc při vyhledání vhodných obchodních a průmyslových prostor, kanceláří, hal, pozemků apod. Kromě toho pomáháme při vyjednávání podmínek pronájmu či nákupu, kontrolujeme příslušné smlouvy a v případě potřeby pomůžeme i s vybavením prostor vším nezbytným pro zahájení činnosti.


Překlady a doprovod na jednání
Zajišťujeme překlady všech druhů dokumentů, včetně oficiálních (společenské smlouvy, plné moci, smlouvy apod.). Poskytujeme doprovod pro tlumočení a poradenství na schůzkách Klienta.


Realokační služby pro pracovníky vyslané firmou do zahraničí
Při zavedení firem na novém trhu dochází často k přesunům řídících pracovníků z mateřského podniku do nové pobočky v zahraničí. Pomáháme s koordinací stěhování zaměstnanců, vyhledáním ubytování, škol pro jejich děti, lékařské péče a všeho, co potřebují pro začátek života v nové destinaci.


Pomoc při účasti na zahraničních veřejných soutěžích
Identifikace příležitostí na trhu, sledování veřejných i soukromých tendrů, pomoc při přípravě a předkládání potřebné dokumentace.


Další služby podle potřeb klienta
Potřeby každého Klienta jsou jiné, a proto se FINESPA přizpůsobuje požadavkům konkrétního Klienta a připravuje individuální projekty na klíč.